VO - „Zásadná zmena výrobného procesu dielcov oceľových konštrukcií v existujúcej prevádzkarni spoločnosti Promont s.r.o.“  

Výzvy na predkladanie ponúk

Príloha č.2-Oceňovacia tabuľka

Príloha č.3-Zmluvy

Záznam z prieskumu trhu

Záznam z prieskumu trhu - Expedičný systém

 

VO - „Zásadná zmena výrobného procesu dielcov oceľových konštrukcií v existujúcej prevádzkarni spoločnosti Promont s.r.o.“  - ZRUŠENÉ

Výzvy na predkladanie ponúk

Príloha č.2-Oceňovacia tabuľka

Príloha č.3-Zmluvy