2007

2007

HYUNDAI CZ (TAKENAKA)

2007 - 2009

2007

Parkovací dom Bratislava (ZIPP)

2007

SONY Nitra (TAKENAKA)