2010

2010

Dhollandia Bytča (STABIL)

2010

ALPS Trenčín (TAKENAKA)

2010

Futbalová tribúna Krásno n. Kysucou (STaS)

2010

HANIL Považská Bystrica (HBH)

2010

KIA Engine Shop II Teplička n. Váhom (TAKENAKA)

2010

Montáž OK - SO 049 Mini oceliareň Strážske (Steel holding)

2010

Most na R1 Čierne Kľačany (ODS)

2010

Rekonštrukcia linky na triedenie kameňa Senegal (EMN)

2010

Železničný most Trenč. Teplá - Montáž OK (VÁHOSTAV)

2010

Železničný most Trenč. Teplá - Demontáž OK (VÁHOSTAV)