Spoločnosť začala na slovenskom trhu pôsobiť v roku 1992 ako fyzická osoba pod názvom Pavol Masnica - Stavomontáže O.K. Na právny subjekt Promont, s. r. o. sa transformovala v roku 2002 so všetkými pôvodnými záväzkami a pohľadávkami.

Pre Promont, s. r. o. je charakteristická komplexnosť dodávky a montáže oceľových konštrukcií a technologických zariadení.

Dokážeme projekt navrhnúť po statickej stránke, pripraviť výrobnú dokumentáciu pre dielňu vybavenú deliacim strediskom, pieskovňou a lakovňou. Prevoz hotovej konštrukcie a nadrozmerných nákladov na stavenisko, vrátane konečnej montáže autožeriavmi a montážnymi plošinami, dokáže spoločnosť takisto realizovať vlastným dopravným parkom.