1992

Slovnaft (MONTEX Rovinka, EXMONT Bratislava)

1992 - 2006

Vodné dielo Gabčíkovo (Hutní montáže Ostrava, ČKD Blansko, Vodohospodárska výstavba)

1992 - 1999

Malá vodná elektráreň (Váhostav Žilina)