2007

HYUNDAI CZ (TAKENAKA)

2007 - 2009

Parkovací dom Bratislava (ZIPP)

SONY Nitra (TAKENAKA)