2010

Dhollandia Bytča (STABIL)

ALPS Trenčín (TAKENAKA)

Futbalová tribúna Krásno n. Kysucou (STaS)

HANIL Považská Bystrica (HBH)

KIA Engine Shop II Teplička n. Váhom (TAKENAKA)

Montáž OK - SO 049 Mini oceliareň Strážske (Steel holding)

Most na R1 Čierne Kľačany (ODS)

Rekonštrukcia linky na triedenie kameňa Senegal (EMN)

Železničný most Trenč. Teplá - Montáž OK (VÁHOSTAV)

Železničný most Trenč. Teplá - Demontáž OK (VÁHOSTAV)