2012

Montáž SO 206-00 Lávka pre peších a OA, Turčianske Kľačany (Váhostav-SK)

Bekaert, Výroba oceľových kordov - II. etapa, Sládkovičovo (Stabil)

Volkswagen, Lisovňa, Bratislava (ZIPP Bratislava)

NGK Ceramics, Second Factory PH1, Gliwice - Poľsko (Takenaka)

Neografia, SO 301 Výrobná budova, Martin (Váhostav-SK)

Masam, SO 01 Výrobná hala s administratívou, Vráble (Stabil)

KIA, SO 440, Teplička nad Váhom (Takenaka)

Daimler Halle 70 Erweiterung Werk (Winfer)